O nas

  • Magdalena Widelska przy pracy

    Magdalena Widelska przy pracy

  • Arkadiusz Widelski przy pracy

    Arkadiusz Widelski przy pracy

Oboje od ponad 25 lat jesteśmy związani z działaniem artystycznym. Realizujemy się w wielu dziedzinach sztuk plastycznych.

Jako nieliczni, naszą specjalizacją jest sztuka sakralna, która wymaga kunsztu i przede wszystkim wyczucia sacrum w kościołach, kaplicach i innych obiektach kultu.

Staramy się nadać wnętrzom dogodne warunki do kontemplacji i modlitwy. W stosowanych przez nas rozwiązaniach łączymy nowoczesną formę z tradycyjnym przedstawieniem, zachowując funkcjonalność.

Nasze dzieła są poprzedzone doświadczaniem sztuki od lat wczesnej młodości, ponieważ oboje wywodzimy się z rodzin artystycznych.

  

 

 

 

 

dr Magdalena Widelska, artysta plastyk, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Instytucie Sztuk Pięknych. Studia doktoranckie i doktorat z historii sztuki na KUL. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków 

mgr Arkadiusz Widelski, artysta plastyk. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Instytucie Sztuk Pięknych, Członek Związku Polskich Artystów Plastyków

 

LINKI:

www.arssacra.art.pl